Kinderopvangtoeslag aanvragen

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U onderhoudt het kind. U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind.
  • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
  • Het gastouderbureau is geregistreerd. Bij gastouderopvang moeten ook de gastouder en de gastouderlocatie geregistreerd zijn.
  • U heeft met het gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
  • Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
  • U of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang.
  • U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U werkt, studeert, volgt een traject of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw partner.

 

Als u wilt weten hoeveel toeslag u kunt ontvangen kunt u een proefberekening doen op www.toeslagen.nl

 

U kunt via onderstaande link kinderopvangtoeslag aanvragen:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen_en_wijzigen/aanvragen/

 

Wanneer u kinderopvangtoeslag gaat aanvragen dient u het LRK-nummer (Landelijk Register Kinderopvang) te vermelden.
Gastouderopvang Lien, Alina van Bussel: 202573813

Gastouderopvang Bien, Sabine van Bussel: 480817819

Like & Share