Algemene voorwaarden

1. Sluitingsdagen/ziekte gastouder
1.1 Op het moment dat de gastouder ziek is en de kinderen niet kan opvangen, wordt u zsm geïnformeerd. Indien u dit wenst zullen wij dan proberen om bij een andere gastouder de opvang te regelen.
1.2 Dagen dat de opvang gesloten is wordt op het begin van het kalenderjaar schriftelijk doorgegeven. U kunt de sluitingsdagen ook vinden op onze website www.bienenlien.nl

 

2. Ziekte kind
2.1 Indien een kind ziek is (griep/koorts) en niet naar de opvang kan dient dit tijdig gemeld te worden. Indien het kind op de dag van opvang ziekgemeld wordt, dan worden de kosten voor die dag gewoon in rekening gebracht. Alle volgende dagen worden niet in rekening gebracht.
2.2 Op het moment dat uw kind luizen, waterpokken of een andere besmettelijke kinderziekte heeft dit graag ook telefonisch doorgeven. In overleg kijken we wat de mogelijkheden voor de opvang zijn. Ook al staat uw kind niet ingepland voor opvang, graag toch even melden zodat we eventueel andere ouders kunnen inlichten!

 

3. Structurele opvang
3.1 Er dient een contract afgesloten te worden voor minimaal 5 uur per week. Deze uren dienen aaneengesloten op een vaste dag te worden afgenomen.
3.2 Vakanties dienen minimaal 1 maand van te voren te worden doorgegeven. Bij niet tijdig doorgeven wordt het aantal contracturen gewoon in rekening gebracht.
3.3 In geval van feestdagen/sluitingsdagen en vakantie gastouder worden de contracturen niet in rekening gebracht.

 

4. Flexibele opvang
4.1 Uren dienen steeds, via e-mail, 14 dagen van te voren doorgegeven te worden.
4.2 Er dient een contract afgesloten te worden voor minimaal 20 uur per maand. Wordt er geen 20 uur per maand afgenomen, mogen wij toch 20 uur in rekening brengen.
4.3 Ook bij flexibele opvang dienen vakanties minimaal 1 maand van te voren te worden doorgegeven, alleen dan wordt er rekening gehouden met het minimaal aantal contracturen.
4.4 Wanneer de gastouder meer als 1 week aaneengesloten vakantie opneemt in 1 maand wordt er afgeweken van het minimaal aantal contracturen per maand.

 

5. Tarieven 2016

dag

06.00-07.00

07.00-18.00

18.00-22.00

nacht

ma t/m vrij

€6,63

€5,30

€6,63

€26,50*

za

€7,95

€6,63

€7,95

€39,75

zon- en feestdagen

€7,95

€7,95

€7,95

€39,75

*uitgezonderd vrijdagnacht, dan wordt het weekendtarief berekend.

In het tarief is inbegrepen:

  • vers fruit, brood en beleg
  • drinken

·         (verantwoorde) tussendoortjes

In het tarief is niet inbegrepen:

  • fles of potjes voeding voor baby's
  • luiers (meerprijs €1,33 per dag)
  • dieetvoeding ivm allergieën

·         warme maaltijd vanaf 17.00 uur (meerprijs €2,65 per dag)

 

6. Beëindigen contract
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen van het contract kan alleen schriftelijk, u dient apart op te zeggen bij het gastouderbureau en bij de gastouder.

 

Like & Share